Over de stichting

De Code Sociale Ondernemingen is door een onafhankelijke commissie ontwikkeld in 2017, op verzoek van Social Enterprise NL. Vervolgens is de werkbaarheid van de Code uitgebreid getest door een groep early adopters. In december 2018 is de onafhankelijke stichting Code Sociale Ondernemingen opgericht die de Code Sociale Ondernemingen en – in het verlengde daarvan – het Register Sociale Ondernemingen in Nederland uitrolt en beheert. Overeenkomstig met de Code, zijn alle afspraken over de organisatiewijze van de stichting publiek toegankelijk. 

De missie van de stichting Code Sociale Ondernemingen is vastgelegd in haar statuten

 • Het bevorderen van sociaal ondernemerschap 
 • Het implementeren, evalueren en ontwikkelen van de Code Sociale Ondernemingen 
 • Het toetsen en monitoren van sociale ondernemingen op het naleven van de Code Sociale Ondernemingen 

Bestuur

 • Kirsten Ottens

  Voorzitter
  Kirsten is zelfstanding impact adviseur voor sociale ondernemingen en begeleidt purpose-driven bedrijven bij de ontwikkeling of verbetering van hun S(ocial) strategie in hun ESG beleid.

  Linkedin

 • Mark Hillen

  Penningmeester
  Mark is medeoprichter en Chief Innovation Officer van Social Enterprise NL. Daarnaast is hij (co-)auteur van de boeken Verbeter de wereld, begin een bedrijf (2013), Iedereen werk, iedereen winst (2014), Zaken die je raken (2018) en Sociaal ondernemen, van ambitie naar meervoudig rendement (2018).

  Linkedin

 • Pjotr Anthoni

  Secretaris
  Pjotr is werkzaam als fiscaal jurist bij het PwC Knowledge Centre en vanuit PwC’s Corporate Sustainability inhoudelijk gericht op sociale ondernemingen (onderzoek en advisering).

  Linkedin

 • Thea Smid-Verheul

  Sociaal inkopen
  Thea Smid-Verheul is zelfstandig inkoopadviseur en als zodanig werkzaam bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid. Als medebedenker van de bouwblokkenmethode SROI probeert zij wegen te vinden om de samenleving inclusiever te maken, door het inkopen bij sociale ondernemingen breder bekend te maken. De naam van haar eenmanszaak (twinkel.nu) slaat op het twinkelen van haar ogen als het gesprek over sociaal ondernemerschap gaat.

  Linkedin

 • David Balhuizen

  Deelnemers
  David startte zijn werk in sociaal ondernemen in 2008 in Londen bij Belu Water en Divine Chocolate, waar hij ervaring opdeed in marketing, strategie en operations. In 2017 werd hij algemeen directeur en partner bij Fun Forest, waar hij de groei aanzwengelde en de impactstrategie professionaliseerde. Nu ondersteunt hij groeiende sociale ondernemingen.

  Linkedin

Review Board

De Review Board besluit over toelating van een onderneming tot het Register Sociale Ondernemingen. De leden van de Review Board reflecteren het veld van sociaal ondernemen in Nederland, en hebben expertise op het gebied van sociaal ondernemen, impact beoordeling, algemene accounting en auditing, impact investeren, aanbestedingen uit het publieke domein, en wetenschappelijk onderzoek.  Zij houden zich aan het Reglement Review Board en hebben hiertoe de Verklaring Reglement Code Sociale Ondernemingen ondertekend.

 • Marloes Tap

  Marloes ondersteunde de afgelopen 6 jaar vele sociale ondernemingen vanuit haar rol bij PwC. Nu richt ze Moes op: een vernieuwende ontmoetingsplek waar een mengelmoes van mensen samenkomt voor verbinding met elkaar en met de natuur. Lid van de Review Board sinds 2022.

  Linkedin

 • Maarten Hogenstijn

  Onderzoeker Social Entrepreneurship bij de Hogeschool van Amsterdam. Lid van de Review Board sinds 2018.

  Linkedin

Team Code

Team Code is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting en zet zich in voor de aanmeldingsprocedure, leertrajecten en contact met ondernemers. 

 • Frank Verheul

  Directeur
  Als directeur zet Frank zich in om de Code nog sterker op de kaart te zetten. Hij heeft brede ervaring als manager Participatie bij Leviaan, bestuursvoorzitter van Roetz-Bikes en organisatieadviseur. Frank is ervan overtuigd dat sociale ondernemingen een belangrijke rol spelen in de economische transitie van Nederland: naar een nieuw evenwicht tussen de belangen van mens, maatschappij en natuur.

  Linkedin

 • Tanja Besters

  Team Beoordelaars
  Senior associate bij PwC. Tanja Besters stuurt het Team van begeleiders aan en informeert de Review Board.

  Linkedin

 • Manon Becher

  Team Beoordelaars
  Manon is een gepassioneerd en ervaren sociaal ondernemer. In 2013 richtte zij Starters4Communities op, en werd al snel lid van Social Enterprise NL en ambassadeur van de Code. Haar loopbaan in de social enterprise sector vervolgde zich bij Boro x Atelier, en momenteel als directeur van de Roetz Fair Factory.
 • Melissa Oosterbroek

  Team Beoordelaars
  Melissa is partner bij Social Motion B.V., een bedrijf dat kapitaal- en adviesdiensten levert aan startups en bedrijven in de circulaire economie. Met meer dan 10 jaar ervaring in private equity, innovatie en ondernemerschap, heeft zij een diep inzicht in de kansen en uitdagingen in de duurzame energiesector en het domein van de circulaire economie.
 • Marcel Heskes

  Team Beoordelaars
  Marcel is sociaal ondernemer en initiatiefnemer van transitiebureau Squarewise. Hij is inhoudelijk betrokken bij verschillende transities in de gebouwde omgeving en de landbouw. Daarnaast heeft hij Squarewise door de transitie geleid naar een zelfsturende, steward owned organisatie. Hij is nu in loondienst bij het bedrijf dat hij heeft opgericht. 
 • Frederieke van Gennep

  Back-office
  Frederieke verzorgt namens MEO alle backoffice-werkzaamheden voor de Code Sociale Ondernemingen en ondersteunt het bestuur.

Klachten-, beroeps- en meldingsprocedure

Voor eenieder die een klacht over het handelen van de stichting Code Sociale Ondernemingen wil indienen, is hier de Klachtenprocedure. De beroepsprocedure is voor ondernemers die in beroep willen gaan tegen een besluit van de Review Board. Wil je melding maken van een geregistreerde onderneming die niet aan de toelatingscriteria van de Code voldoet? Volg deze Meldingsprocedure

Partners

 • Stichting DOEN

  Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving.
 • Rabo Foundation

  Als impact financier werkt Rabo Foundation wereldwijd aan blijvende positieve verandering: economisch, sociaal én ecologisch.
 • PwC Nederland

  PwC Nederland ondersteunt Stichting Code Sociale Ondernemingen door o.a. een team van Beoordelaars ter beschikking te stellen en heeft tevens de toelatingsprocedure mee helpen ontwikkelen.
 • Oranje Fonds

  Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. De missie van het fonds is om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen door te investeren in sociale initiatieven als de Code.