Fraenck heeft een bijzondere missie: het creëren van nieuwe mogelijkheden voor mens én materiaal. We zetten mode en design in om groeimogelijkheden aan mensen te bieden en een tweede kans aan afgedankte materialen. Samen werken we actief aan een inclusieve en schonere wereld, waarin iedereen de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen.

Middels leerwerktrajecten geeft Fraenck mensen met minder grote arbeidskansen een duwtje in de rug. We zorgen voor stabiliteit en waar mogelijk richting een betaalde baan.

Fraenck werkt duurzaam door zo min mogelijk nieuwe materialen te gebruiken. We zetten zoveel mogelijk materialen in die voortkomen uit reststromen van andere bedrijven.

Pascal Mulder, oprichter van Fraenck:

“Deelname aan de Code is voor Fraenck een logische stap. Onze notering in het register laat zien dat we ook echt doen wat we zeggen, het is niet alleen een mooi verhaal!”

Bekijk hier het impactjaarverslag van 2021! Meer weten over hoe Fraenck invulling geeft aan de principes van de Code? Kijk hier

Sector

Datum aanvraag

Opgenomen in  het Register sinds juli 2021