Als sociale organisatie is Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer Zeist,  ‘Kringloop Zeist’ al ruim 37 jaar duurzaam actief. Op dit moment weet Kringloop Zeist 93% van de binnengekomen producten te recyclen of te hergebruiken.

Dit doen we samen met onze medewerkers en klanten. Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: betaalde medewerkers, sociaal kwetsbaren, nieuwkomers, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, personen uit het justitieel kader, gepensioneerden en onze reguliere vrijwilligers. Kringloop Zeist is een laagdrempelige onderneming. Wij bieden een veilige werkomgeving, waarin stabiliteit, het opdoen van werkervaring en sociale vaardigheden voorop staan. Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots op.

Riet Lenting, directeur van Kringloop Zeist:

‘Toetreden tot de Code laat nóg beter aan stakeholders zien dat de onderneming een Sociale Onderneming is: het verdienmodel staat in dienst van de maatschappelijke impact.  Door middel van de collegiale evaluatie, ontstaat er een stevig netwerk van gelijkgestemde organisaties.’

Bekijk hier de informatie die Kringloop Zeist publiceert omtrent haar missie en visie. Op deze pagina is ook meer te lezen over het beloningsbeleid, de organisatiestructuur en de statuten.  Kringloop Zeist heeft een mooie koppling gemaakt naar de Sustainable Development Goals, lees meer over welke negen SDG’s voor Kringloop Zeist belangrijke speerpunten zijn. De impact die Kringloop Zeist heeft gemaakt afgelopen jaar is terug te vinden in de Mens en Mileurapportage, deze vind je hier.

Meer weten over Kringloop Zeist? Ga naar kringloopzeist.nl.

Sector

Datum aanvraag

Opgenomen in het Register sinds augustus 2020