De Code Sociale Ondernemingen voor investeerders

  • De Code Sociale Ondernemingen biedt (impact)investeerders handvatten bij het opstellen van criteria voor intern beleid. 
  • De inschrijving van een onderneming in het Register Sociale Ondernemingen biedt (impact)investeerders zekerheid dat de impact first-grondslag geborgd is. 
  • (Impact)investeerders kunnen een inschrijving in het Register Sociale Ondernemingen beschouwen als een verkortende stap in hun due diligence-traject. 
  • De Code Sociale Ondernemingen helpt (impact)investeerders bij het ontwikkelen van hun ecosysteem voor sociaal ondernemen. 

Meer informatie? Neem contact op met de Stichting Code Sociale Ondernemingen. 

Deze financiers passen de Code Sociale Ondernemingen toe: 

Stichting DOEN, Rabofoundation, Anton Jurgens Fonds, Oranjefonds