De Code Sociale Ondernemingen voor ondernemers 

  • De Code Sociale Ondernemingen is ontwikkeld voor en door sociaal ondernemers. 
  • De Code Sociale Ondernemingen is niet alleen een ‘meetlat’ waarlangs de drijfveren van de sociale onderneming afgemeten worden, maar ook een leidraad voor verdere groei en verbetering. 
  • De 5 principes in de Code worden ieder gevolgd door een praktische uitwerking, die handvatten biedt voor implementatie in de praktijk. 
  • Wie toetreedt tot het Register Sociale Ondernemingen laat zien een ‘echte’ sociaal ondernemer te zijn en kan hiermee ook naar buiten treden richting overheden, investeerders en ander stakeholders. 
  • Opname in het Register Sociale Ondernemingen is geen passief stempel. De ondernemer wordt lid van een lerend netwerk, waarvan de leden elkaar proactief ondersteunen en versterken. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Code Sociale Ondernemingen.