RataPlan maakt werk van sociaal en duurzaam ondernemen. Daarbij worden kansen voor zowel mens als milieu gecreëerd. RataPlan zorgt voor een langere levensduur van producten middels de verkoop van tweedehands spullen in de kringloopwinkels.

Dankzij het hergebruik van spullen kan het uiteindelijke doel worden gerealiseerd, namelijk meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die, om welke reden dan ook, de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verloren hebben, krijgen bij RataPlan weer de mogelijkheid om mee te doen. Daarbij wordt gefocust op wat iemand wel kan en gestreefd naar een persoonlijke ontwikkeling/groei. RataPlan wil dat werken loont en dat iedereen mee kan en mag doen.

Gert-Jan Dekker, directeur-bestuurder van Stichting RataPlan:

“De Code biedt sociale ondernemingen meer draagvlak en erkenning. Wij hopen samen een voorbeeld te mogen zijn voor andere ondernemingen. Goed voorbeeld doet volgen.”

Bekijk hier de informatie die RataPlan publiceert omtrent haar missie en impactresultaten. Het strategisch plan van RataPlan, waarin bijvoorbeeld de stakeholderanalyse is opgenomen, vind je hier. Op dezelfde pagina vind je informatie over het beloningsbeleid, de wijze waarop borging in zeggenschap is georganiseerd, en de statuten. 

Meer weten over RataPlan? Ga naar rataplan.nl.  

Sector

Datum register

Opgenomen in het Register sinds mei 2020