Over het Register 

De sociale onderneming die de Code Sociale Ondernemingen onderschrijft en wil toepassen, kan zich aanmelden voor toelating tot het Register Sociale Ondernemingen. Hierover neemt de onafhankelijke Review Board een beslissing, op basis van gepubliceerde informatie op de website en aanvullende informatie.  

Opname in het Register is niet vrijblijvend: de ondernemingen wordt  elke drie jaar gevraagd naar  de naleving van de Code in de praktijk. Ondernemingen die niet langer voldoen aan de principes, kunnen uit het Register worden geschrapt. 

Meld je aan

Wil je toegelaten worden tot het Register Sociale Ondernemingen?