De 5 principes van de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is principle-based: de verantwoordelijkheid voor de invulling ligt bij sociale ondernemingen zelf. Dit geeft ze de ruimte om de praktische uitwerking van de principes mee te laten groeien met het bedrijf. Niettemin moet wel aan een aantal essentiële eisen voldaan worden. Zie daarvoor de Toelatingscriteria

De 5 principes van de Code worden zowel nationaal als internationaal breed gedragen. Ze zijn een afgeleide van de Europese definitie van sociaal ondernemen. Deze wordt ook onderschreven door de Sociaal-Economische Raad. Daarnaast zijn sociale ondernemingen zelf bij de doorontwikkeling van de Code betrokken.  

Principe 1      Missie: Geborgd en meetbaar
Impact first – dat is waar het allemaal om draait. Wat is je missie? Hoe wil je die bereiken? De sociale onderneming legt haar maatschappelijke missie statutair vast, concretiseert haar doelen en maakt de realisatie ervan inzichtelijk.

Principe 2     Stakeholders: Bepaling en dialoog
De sociale onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. Vervolgens gaat de onderneming een constante dialoog aan met die stakeholders. Deze dialoog is dé weg naar systeemverandering en creëert meer draagvlak.

Principe 3     Financiën: In overleg en zorgvuldig afgewogen
Monetaire winst is niet waar het bij de sociale onderneming om draait. Dus heeft de onderneming een statutair geborgd financieel beleid dat bijvoorbeeld beperkingen stelt aan de uitkeringen aan de aandeelhouder(s).

Principe 4    Implementatie: Registreren en reflecteren
De onderneming laat zich registreren in het Register Sociale Ondernemingen en is bereid om vervolgens actief te participeren in die gemeenschap van sociale ondernemingen. De onderneming staat er voor open om constructieve suggesties voor verbetering te ontvangen én uit te delen.

Principe 5     Transparantie: Actief en toegankelijk
De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. De onderneming laat zien hoe zij invulling geeft aan haar missie, wat de gerealiseerde impact is, hoe de financiering van de onderneming in elkaar steekt, enzovoorts. Alle informatie is eenvoudig vindbaar op de website, toegankelijk geschreven en wordt desgevraagd nader toegelicht.