Hulpmiddelen 

Op deze pagina delen we hulpmiddelen die sociaal ondernemers kunnen gebruiken om de 5 principes van de Code in de praktijk toe te passen. Iedere onderneming is uniek en maakt eigen keuzes en afwegingen. Onderstaande documenten en handleidingen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als voorschriften maar als handreikingen om je op weg te helpen bij het invullen van sociaal ondernemerschap, het opzetten van een ontwikkelagenda en de aanmelding voor de Code. 

Algemeen: Handvat en Register Sociale Ondernemingen met praktijkvoorbeelden

Het Handvat bevat voorbeelden van manieren waarop ondernemingen de principes van de Code praktisch uitwerken. Het is bedoeld ter inspiratie en om te voorkomen dat elke onderneming het wiel opnieuw moet uitvinden.

Impactdoelstellingen opstellen in het strategisch plan 

Het strategisch plan is een aangepaste vorm van een ondernemersplan, waarbij de nadruk ligt op de organisatie en de beoogde impact. Deze inhoudsopgave biedt een leidraad voor de informatie die je in het strategisch plan kunt verwerken.

Modelstatuten BV met borging van de maatschappelijke missie 

Deze modelstatuten voor een besloten vennootschap beschrijven diverse mogelijkheden om de impact van de onderneming te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitgeven van een prioriteitsaandeel of het opnemen van een impactreserve. 

Impact meten met Het Impactpad 

Het Impactpad is een handleiding waarmee ondernemers kunnen groeien in het meten van impact. De handleiding doorloopt vijf niveaus van het meetproces, van het expliciet maken van de impactdoelstellingen tot het werken aan volledig inzicht en stevigere onderbouwing.  

Stakeholderparticipatie – informeel en formeel 

Als sociale onderneming heb je een missie en wil je zoveel mogelijk impact maken. Het kennen en betrekken van je stakeholders is daarbij essentieel. Je kunt stakeholders betrekken via de informele en de formele weg. Dit hulpmiddel bestaat uit een stappenplan voor informele  stakeholderparticipatie en de verschillende manieren om stakeholders formeel  te integreren in je bedrijfsstructuur. 

Template voor de stakeholderanalyse en -dialoog 

Je brengt in kaart wie de relevante stakeholders zijn in het licht van je missie. Vervolgens ga je met hen een constante dialoog aan. Dit template is een manier om de stakeholders in kaart te brengen, de stakeholderdialoog vast te leggen en daar communicatie-uitingen aan te koppelen. Kijk hier voor enkele mooie voorbeelden van de stakeholderanalyse

Vormgeven van een zorgvuldig afgewogen financieel beleid 

Principe 3 Financiën vraagt van ondernemingen om hun maatschappelijke missie in hun financieel beleid te borgen. Mogelijke manieren om dit te doen zijn (1) een beperking op uitkeringen aan aandeelhouders en (2) een gematigd beloningsbeleid. Deze tool helpt je met het vormgeven van een afgewogen financieel beleid. 

Transparantie op de website 

Voor deelname aan de Code is het van belang dat je transparant bent over je bedrijf. Op je website maak je duidelijk hoe jouw sociale onderneming invulling geeft aan de missie, wat de gerealiseerde impact is en hoe de financiering van je onderneming in elkaar steekt. Dit document helpt om het transparantie-principe toe te passen binnen je sociale onderneming.