Zorgboerderij Slangenburg werkt al vanaf 2007 aan sociale inclusie door middel van arbeidsmatige dagbesteding voor diverse doelgroepen. Waar mogelijk zetten wij onze gezamenlijke werkkracht in voor maatschappelijke vraagstukken; wij verbouwen groenten die we schenken aan de regionale voedselbanken, ondersteunen buurtbeheer in Doetinchemse stadswijken met het verzamelen van zwerfvuil en verzorgen gezonde maaltijden voor onze mensen.

HartWerk B.V. en HartenBoeren zijn de werkbedrijven van Stichting Zorgboerderij Slangenburg. Middels onze bedrijfsmatige aanpak beogen we enerzijds participatie-, en werkgewenningsplekken te creëren en anderzijds opdrachtgevers een mogelijkheid te bieden actief sociaal aan te besteden.

Falco Janssen, oprichter van Zorgboerderij Slangenburg: “Stichting Zorgboerderij Slangenburg wil 360 graden inzetten op maatschappelijke impact voor alle stakeholders. De Code biedt ons welkome handvatten om dit professioneel te borgen!” 

Meer weten over Zorgboerderij Slangenburg en haar werkbedrijven? Neem een kijkje op hun website

Sector

Datum register

Opgenomen in het Register sinds juni 2022