• De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie – er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
  • Wanneer wij links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet wij aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites. 
  • Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.