Kersverse voorzitter Kirsten Ottens: “Nieuwe fase voor de Code”

10 augustus 2023

Kirsten Ottens is sinds juli 2023 de nieuwe bestuursvoorzitter van de Code. Als opvolger van Josephine de Zwaan heeft ze grote schoenen om te vullen. Wat is Kirstens achtergrond? En wat hoopt ze als kersverse voorzitter met de Code te bereiken? Ze stelt zich graag aan je voor!

“Ik heb lang in de financiële sector gewerkt, waar ik in het maatschappelijk verantwoord ondernemen ben gerold. Daar ben ik enthousiast geraakt over wat bedrijven kunnen betekenen bij een transitie naar een socialere en duurzamere economie. Alleen naar de overheid kijken is niet voldoende. Gelukkig is er nu een breder besef dat het een optelsom is van overheid, bedrijfsleven en burgers – in die driehoek heeft iedereen een verantwoordelijkheid.”

ING Foundation en sociale ondernemingen

“Bij ING heb ik meer dan vijftien jaar gewerkt aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. In mijn laatste functie was ik hoofd duurzaamheid en oprichter en directeur van de ING Foundation. Toen de Foundation startte in 2015, timmerden sociale ondernemingen al hard aan de weg. Ik vond dat een fonds dat door een bank is opgericht een mooie rol kon spelen bij het financieren van sociaal ondernemers. Dat was fantastisch om te kunnen doen. Ik volg die ondernemers nu nog allemaal. ”

“In dezelfde periode ben ik ook met de Code Sociale Ondernemingen in contact gekomen – die ging toen net van start. Een heel goede ontwikkeling en een logische stap voor een sterk ecosysteem rondom sociale ondernemingen.”

Het roer omgegooid

“Een jaar geleden heb ik afscheid genomen van mijn baan bij ING en sindsdien ben ik zelfstandig impact consultant. Mijn klanten zijn sociale ondernemingen, maar ook andere bedrijven. In mijn werk moet impact vooropstaan: sociale ondernemingen sta ik bij met strategie-, financierings- of organisatievraagstukken, maar bijvoorbeeld ook bij business development en partnerschappen.”

“Op het Overheidscongres van Social Enterprise NL dit jaar kwam ik Frank Verheul opnieuw tegen. Wij maakten voor het eerst kennis in mijn tijd bij ING. Ook hij had het roer inmiddels omgegooid. Hij is directeur van de Code Sociale Ondernemingen geworden en er was een vacature voor de voorzittersrol. Na een leuke kennismaking met de andere bestuursleden, mag ik me nu hun collega noemen.”

Volgende fase voor de Code

“Dat de Code nu aan het einde is van wat je de ‘start-up-fase’ zou kunnen noemen, is geweldig. Mijn voorgangers en collega’s hebben de Code op een indrukwekkende manier neergezet in een lastige tijd. De afgelopen jaren hebben ze de Code ontwikkeld en uitgezocht hoe die in de praktijk uitpakt voor ondernemers en toepassers. Nu gaan we een nieuwe fase in en is het tijd om verder uit te bouwen en nieuwe kansen te spotten. Hoe kan de Code meer ondernemers faciliteren? En hoe kan die vaker worden ingezet om duurzame keuzes te vergemakkelijken, voor organisaties in alle sectoren?”

“Het is belangrijk dat sociaal ondernemerschap toetsbaar is. De Code vervult een belangrijke rol voor startende en bestaande ondernemers die het sociaal ondernemerschap serieus in willen vullen. De kant van de toepassers is ook onmisbaar. Steeds meer bedrijven en werknemers kijken kritisch naar de werkwijze van hun leveranciers, partners en werkgevers. Hoe duurzaam en sociaal werken ze? Dat gebeurt steeds vaker, onder meer door regelgeving en de plicht voor bedrijven om te rapporteren over hun impact. De optelsom van toetsbare sociale ondernemingen en kritische inkopers en partners is een vliegwiel voor impact – en die is in elke sector mogelijk.”

“Het faciliteren van sociaal en duurzaam inkopen dankzij de Code gebeurt al heel mooi bij gemeenten. Ik zou dat ook in het bedrijfsleven meer aanjagen. Hopelijk kunnen we een aantal partnerschappen sluiten die laten zien hoe sociaal ondernemerschap toepasbaar en schaalbaar is.”

“Inspirerende voorbeelden zijn belangrijk. We willen tenslotte een transitie naar een sociale en duurzame economie. En daar is sociaal ondernemerschap hard bij nodig.”