Rapport City Deal: doorontwikkeling impact meten nodig

9 maart 2023

Impact meten kan voor veel sociale ondernemingen nog behoorlijk lastig zijn. Hoe pak je het aan? Hoe maak je een keuze uit de vele beschikbare methoden?

Samen met een aantal andere deelnemers in de City Deal Impact Ondernemen, heeft de Code aan de basis gestaan van het Onderzoek Impact Meten: noodzaak voor verandering en uniformiteit. Het onderzoeksrapport van Claudia van Orden en Maarten Hogenstijn inventariseert en categoriseert verschillende instrumenten voor sociale ondernemingen, licht die toe en biedt al enige handvatten om een impactmeetmethode te kiezen. Maar er is ook doorontwikkeling nodig.

De Code zal zich, mede vanuit de City Deal Impact Ondernemen, inzetten om impact meten voor sociale ondernemingen toegankelijker te maken. Volgende stappen zijn verdere ontsluiting, doorontwikkeling en het creëren van enige vergelijkbaarheid tussen de methoden. De Code ondersteunt daarbij de aanbevelingen van het onderzoek.

Aanvullend op het rapport, is voor ondernemingen een flyer gemaakt met daarop beknopt de mogelijkheden die er zijn bij het aantonen van impact, zoals registratie, keurmerken, meetinstrumenten en ondersteuning. Hierin zijn noodzakelijkerwijs alleen de meest basale aspecten opgenomen; zaken die de Code verder onderscheiden van de andere instrumenten, zoals overige toelatingscriteria en de uitgebreide toetsing door de Review Board, zijn hierin niet meegenomen. Meer informatie daarover is te vinden via de toelichtingscriteria op onze website.