Vacature: bestuurslid Toelatingsproces deelnemers

14 september 2023

Stichting Code Sociale Ondernemingen (CSO) zoekt een bestuurslid dat zich, naast alle voorkomende bestuurlijke onderwerpen, specifiek richt op de portefeuille ‘Toelatingsproces deelnemers’. In die functie ben je de link tussen het bestuur en de Review Board; een onafhankelijk orgaan dat toetst of een aanvragende onderneming aan de criteria voldoet.

Je ondersteunt de Review Board bij het beoordelen van aanvragen voor toelating tot het Register Sociale Ondernemingen. Ook ben je bestuurlijk verantwoordelijk voor een goede en soepele doorloop van de registratieaanvragen. Daarvoor overleg je periodiek met de directeur van de Code en met de coördinator van het team Begeleiders, bestaande uit medewerkers van PwC.

We bieden je een interessante en betekenisvolle bijbaan. Vanuit je rol in het bestuur lever je, samen met betrokken en gemotiveerde collega’s, een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sector van sociale ondernemingen.

Je hebt:

  • een zeer duidelijke relatie met en passie voor sociaal ondernemen;
  • de overtuiging dat de Code een waardevol instrument is om groei, erkenning en herkenning van de sector te bevorderen;
  • affiniteit met het beoordelen van dossiers en het toepassen van toetsingscriteria;
  • plezier in het samenwerken met diverse mensen met uiteenlopende rollen in het bestuur, de Review Board en de organisatie van de CSO.

Je bent:

  • bereid en in staat om de CSO extern op effectieve wijze te vertegenwoordigen;
  • bereid om onbezoldigd 8 tot 16 uur per maand vrij te maken voor de CSO;
  • bereid om gemiddeld eens per 4 tot 6 weken met het voltallige bestuur te vergaderen.

Met het oog op (h)erkenning en groei van de sector, vinden we het ook zeer belangrijk om betere aansluiting te vinden bij sociale ondernemers met een biculturele achtergrond. Als jij er, vanuit jouw netwerk of achtergrond, aan bij kunt dragen om sterker die verbinding te leggen, zien we dat als een enorme toegevoegde waarde.

Geïnteresseerd of vragen?

Bel dan met bestuursvoorzitter Kirsten Ottens (06 – 304 40 003) of CSO-directeur Frank Verheul (06 – 505 27 500). Wil je meteen reageren, stuur dan per mail een korte motivatie en cv naar frank@codesocialeondernemingen.nl.